САЗИВАЊЕ РЕДОВНЕ - ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 2011.

Изјава о шестомесечном плану пословања за prvо полугодиште 2011. године

Финансијски извештај са мишљењем ревизора за 2008. годину

Извод из финансијских извештаја за 2009. годину

Годишњи извештај о пословању за 2009. годину

Годишњи извештај за 2011. годину

Изјава о шестомесечном плану пословања за друго полугодиште 2011. године

Сазивање скупштине акционара за 26.06.2012.

Извештај о одржаној седници скупштине акционара 26.06.2012.

VENAC AD RUMA VANREDNA SKUPSTINA POZIV

VENAC OBAVESTENJE VANREDNA SKUPSTINA

Obavestenje akcionarima redovna skupstina 2013

Odluka o sazivanju redovne skupstine akcionara 2013

Odluke Skupštine akcionara 2013

Godišnji finansijski izveštaj za 2012. godinu

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA

VENAC AD RUMA obavestenje akcionarima

VENAC AD RUMA sazivanje vanredne sednice skupstine

Obavestenje akcionarima ponovljena vanredna skupstina VENAC

Sazivanje ponovljene vanredne skupstine VENAC

Obavestenje akcionarima 11 2013 VENAC

Poziv akcionarima vanredna skupstina 11 2013 VENAC AD RUMA

Odrzana vanredna skupstina 12 2013 VENAC AD RUMA

Odluke vanredne skupstine 12 2013 VENAC AD RUMA

Obavestenje sazivanja skupstine 3 2014 VENAC AD RUMA

Odluka sazivanja skupstine 4 2014 VENAC AD RUMA

Godisnji finansijski izvestaj za 2013. za VENAC AD RUMA

Одлуке редовне седнице Скупштине акционара 2014

Оbavestenje o sticanju sopstvenih akcija

Godisnji finansijski izvestaj za 2014. za VENAC AD Ruma

Odluka o sazivanju skupštine VENAC AD Ruma

Odluke skupštine 2015 VENAC AD Ruma

Obavestenje odrzana redovna skupština 6 2015 VENAC AD Ruma

Godisnji dokument o objavljenim informacijama VENAC AD 2014

Godisnji finansijski izvestaj 2015 VENAC AD

Godisnji finansijski izvestaj 2015 VENAC AD

Sazivanje skupstine VENAC AD 2016

Obavestenje skupstina VENAC AD 6 2016

FORMULAR ZA GLASANJE

PUNOMOC SKUPSTINA VENAC formular

VENAC obavestenje odrzana redovna skupstina 2016

Odluke Skupstine VENAC 2016

Godisnji finans izvestaj VENAC 2015

Godisnji dokument o objavljenim informacijama Venac AD 2015

Poziv za skupstinu Venac

Obavestenje Venac

Punomoc skupstina Venac formular

Resenje Komisije za HOV

Venac obavestenje Skupstina

Ponovljena revizija finans. izvestaja za 2014. - na zahtev komisije za HOV

Godisnji Izvestaj Venac 2016

Godisnji Izvestaj Venac2016 full

Обавештење ВЕНАЦ 5 17

Sazivanje Skupstine Venac

Formular za glasanje Venac ad

Punomoc Skupstina VENAC formular pisani ili elektronski

Punomoc Skupstina VENAC formular pisani ili elektronski - novo

Odluke Skupstine VENAC 2017

Izvestaj Skupstine VENAC 2017

Odluke Skupstine VENAC novo 2017

Godisnji dokument o objavljenim informacijama VENAC 2016

Godisnji izvestaj o poslovanju Venac 2017

Godisnji izvestaj o poslovanju Venac 2017 Finale

Obavestenje akcionarima 5.18.

Poziv za skupstinu 2018 Venac

Formular za glasanje 2018

Punomoc skupstina 2018 Venac formular pisani ili elektronski

Odluke Skupstine VENAC 2018

OBAVESTENJE Odrzana skupstina Venac2018

Godisnji izvestaj o poslovanju Venac 2018

Poziv za skupstinu Venac 2019

Obavestenje Venac akcionarima 5 19

Formular za glasanje 2019

Punomoc Skupstina VENAC pisani ili elektronski

Izvestaj VENAC Skupstina 19

ODLUKE SKUPSTINE 2019 Venac 1

ODLUKE SKUPSTINE 2019 Venac 2

VENAC POZIV SKUPSTINA 2020

VENAC OBAVESTENJE SKUPSTINA 2020

PUNOMOC SKUPSTINA VENAC, FORMULAR ELEKTRONSKI ILI PISANI 2020

FORMULAR ZA GLASANJE 2020

Godisnji izvestaj o poslovanju 2019. godina Venac AD

VENAC AD izvestaj skupstina

VENAC AD godisnji izvestaj o poslovanju

Odluke skupstine 2020 VENAC AD

Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2019

Venac kodeks

Godisnji izvestaj o poslovanju Venac AD 2020

Venac AD odluka sazivanje skupstine 2021

Venac AD obavestenje akcionarima 2021

Punomoc Skupstina VENAC, formular pisani ili elektronski 21

Odluke skupstine Venac 21 1

Godisnji izvestaj o poslovanjuu Venac AD 2020

Venac obavestenje odrzana skupstina 2021

Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2020